Торнадо LZ 1400

Работа с TORNADO LZ 1400

Изпраният килим се навива обратно на часовниковата стрелка и се вкарва вътре след което се затваря капака и се затяга.
Капака на центрофугата трябва добре да бъде затворен и затегнат с затягащия механизъм.
Включва се „старт” бутона и машината работи около 40 секунди и се изключва.
Има възможност за допълнително изплакване по време на центрофужене чрез входа за вода върху капака.
След центрофуженето капака се отваря само тогава след като сме сигурни, че барабанът е спрял да се върти.
След 2-3 часа килимът е готов за пакетиране.
Важно: TORNADO LZ 1400 работи безшумно и без вибрации.

Технически характеристики